Płynne przejście kolorów tła w JavaScriptOstatnio, przy okazji tworzenia layoutu panelu administracyjnego dla nowego serwisu natrafiłem na pewien problem. Spodobał mi się znany z WordPressa efekt płynnego przejścia kolorów tła elementu. Np. po dodaniu wpisu pojawia się komunikat w stylu “Wpis został dodany” na kolorowym tle, przy czym kolor tego tła przechodzi z jednego w drugi.

W sumie efekt prosty ale ciekawy wizualnie.  Dlatego poniżej kod funkcji JavaScript, która pozwala na szybkie i proste uzyskanie tego efektu - naprawdę fajne w połączeniu z Ajaxem.


/*************************************************************
* NLB Background Color Fader v1.0
* Author: Justin Barlow - www.netlobo.com
*
* Description:
* The Background Color Fader allows you to gradually fade the
* background of any HTML element.
*
* Usage:
* Call the Background Color Fader as follows:
* NLBfadeBg( elementId, startBgColor, endBgColor, fadeTime );
*
* Description of Parameters
* elementId - The id of the element you wish to fade the
* background of.
* startBgColor - The background color you wish to start the
* fade from.
* endBgColor - The background color you want to fade to.
* fadeTime - The duration of the fade in milliseconds.
*************************************************************/


var nlbFade_hextable = [ '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' ]; // used for RGB to Hex and Hex to RGB conversions
var nlbFade_elemTable = new Array( ); // global array to keep track of faded elements
var nlbFade_t = new Array( ); // global array to keep track of fading timers
function NLBfadeBg( elementId, startBgColor, endBgColor, fadeTime )
{
var timeBetweenSteps = Math.round( Math.max( fadeTime / 300, 30 ) );
var nlbFade_elemTableId = nlbFade_elemTable.indexOf( elementId );
if( nlbFade_elemTableId > -1 )
{
for( var i = 0; i < nlbFade_t[nlbFade_elemTableId].length; i++ )
clearTimeout( nlbFade_t[nlbFade_elemTableId][i] );
}
else
{
nlbFade_elemTable.push( elementId );
nlbFade_elemTableId = nlbFade_elemTable.indexOf( elementId );
}
var startBgColorRGB = hexToRGB( startBgColor );
var endBgColorRGB = hexToRGB( endBgColor );
var diffRGB = new Array( );
for( var i = 0; i < 3; i++ )
diffRGB[i] = endBgColorRGB[i] - startBgColorRGB[i];
var steps = Math.ceil( fadeTime / timeBetweenSteps );
var nlbFade_s = new Array( );
for( var i = 1; i <= steps; i++ )
{
var changes = new Array( );
for( var j = 0; j < diffRGB.length; j++ )
changes[j] = startBgColorRGB[j] + Math.round( ( diffRGB[j] / steps ) * i );
if( i == steps )
nlbFade_s[i - 1] = setTimeout( ‘document.getElementById(”‘+elementId+’”).style.backgroundColor = “‘+endBgColor+’”;’, timeBetweenSteps*(i-1) );
else
nlbFade_s[i - 1] = setTimeout( ‘document.getElementById(”‘+elementId+’”).style.backgroundColor = “‘+RGBToHex( changes )+’”;’, timeBetweenSteps*(i-1) );
}
nlbFade_t[nlbFade_elemTableId] = nlbFade_s;
}
function hexToRGB( hexVal )
{
hexVal = hexVal.toUpperCase( );
if( hexVal.substring( 0, 1 ) == ‘#’ )
hexVal = hexVal.substring( 1 );
var hexArray = new Array( );
var rgbArray = new Array( );
hexArray[0] = hexVal.substring( 0, 2 );
hexArray[1] = hexVal.substring( 2, 4 );
hexArray[2] = hexVal.substring( 4, 6 );
for( var k = 0; k < hexArray.length; k++ )
{
var num = hexArray[k];
var res = 0;
var j = 0;
for( var i = num.length - 1; i >= 0; i– )
res += parseInt( nlbFade_hextable.indexOf( num.charAt( i ) ) ) * Math.pow( 16, j++ );
rgbArray[k] = res;
}
return rgbArray;
}
function RGBToHex( rgbArray )
{
var retval = new Array( );
for( var j = 0; j < rgbArray.length; j++ )
{
var result = new Array( );
var val = rgbArray[j];
var i = 0;
while( val > 16 )
{
result[i++] = val%16;
val = Math.floor( val/16 );
}
result[i++] = val%16;
var out = ”;
for( var k = result.length - 1; k >= 0; k– )
out += nlbFade_hextable[result[k]];
retval[j] = padLeft( out, ‘0′, 2 );
}
out = ‘#’;
for( var i = 0; i < retval.length; i++ )
out += retval[i];
return out;
}
if (!Array.prototype.indexOf) {
Array.prototype.indexOf = function( val, fromIndex ) {
if( typeof( fromIndex ) != ‘number’ ) fromIndex = 0;
for( var index = fromIndex, len = this.length; index < len; index++ )
if( this[index] == val ) return index;
return -1;
}
}
function padLeft( string, character, paddedWidth )
{
if( string.length >= paddedWidth )
return string;
else
{
while( string.length < paddedWidth )
string = character + string;
}
return string;
}

Jakby coś nie działało, piszcie, ale na mojej stronce super wygląda.