Sprawdzanie pozycji w GoogleSprawdzanie pozycji strony w wynikach wyszukiwania jest raczej codziennością dla wszystkich tych, którzy mogą mieć coś wspólnego z SEO.

Ręczne sprawdzanie jest raczej żmudnym zajęciem. Warto więc proces ten sobie nieco ułatwić. Potrzebne nam będzie to tego PHP + curl + troszkę wolnego czasu.

Zasady korzystania z klasy są proste.
Tworzymy nowy obiekt:

$pozycja = new checkPosition( 'pozycjonowana fraza',
'http://sprawdzastrona.pl' );

Za pomocą tej linijki inicjujemy obiekt oraz ustawiamy niezbędne dane do poprawnego działania skryptu. Należy pamiętać, że adres URL sprawdzanej strony musi się zaczynać od “http://”. Dla skryptu nie ma różnicy czy adres zawiera www czy nie. Skrypt przygotowany jest tak, że www jest wycinane ze sprawdzanego adresu oraz porównywanych adresów. Dzięki temu sprawdzanie pozycji jest prostsze. Skrypt porównuje tylko i wyłącznie domeny.

Teraz aby sprawdzić jaką pozycję ma nasza strona wystarczy wywołać metodę:

$pozycja->search();

W tym momencie skrypt łączy się z Google i pobiera wyniki. Aby zobaczyć jaką pozycję ma nasza strona wystarczy odczytać jaką wartość ma zmienna $pozycja->iPosition. Np. tak:

echo $pozycja->iPosition;

Skrypt sprawdza tylko pierwsze 100 wyników. Jeżeli chcesz zmienić ilość sprawdzanych maksymalnych pozycji to wystarczy zmienić parametr $iLimit.

Skrypt można pobrać tutaj.

Źródło: http://blog.shpyo.net/?newsID=211