Archiwum tagu: Dodaj nowy tag

Prosty licznik odwiedzin w jQuery

Licznik odwiedzin to miarodajna wartość, która pozwala nam stwierdzić, jaką popularnością cieszy się nasza strona internetowa.

Jak to zrobić? … Hmm

Ilość odwiedzin naszej strony internetowej możemy zliczać korzystając z bazy danych. W takim razie w naszej bazie tworzymy 3-kolumnową tabelę, np. ‘counter’ z kolumnami: ‘click’, ‘unique’, ‘updated’. Każda z nich jest polem typu INT (liczba całkowita).

Następnie, tworzymy w tej tabeli nowy rekord z wartościami “0″ (zero) w każdej kolumnie. Wartości te będą aktualizowane przez króciutki skrypt w PHP podczas odświeżania strony. Aby wykonać zliczanie, aktualizację i wyświetlenie licznika odwiedzin i unikalnych wizyt zastosujemy m.in. COOKIES. Kolumna ‘updated’ może np. posłużyć do wyświetlania ostatniej aktywności na stronie. W przypadku pierwszej wizyty (nowy gość) ciasteczko nie istnieje, więc inkrementujemy wartość w licznku wizyt i odwiedzin. Jak już ciasteczko istnieje, dodajemy jedynie wartość do pola odwiedzin. Wizyta pozostaje taka sama.

Skrypt wygląda następująco:

<?php
session_start();
$result = mysql_query("SELECT `click`, `unique` FROM `counter`");
$row = mysql_fetch_assoc($result);
$click = $row['click'];
$unique = $row['unique'];
if(!isset($_COOKIE["visited"])){
    setcookie("visited", "1", time()+3*3600);
    mysql_query("UPDATE `counter` SET `click`=".++$click.",
    `unique`=".++$unique.", `updated`=".time());
}elseif(isset($_COOKIE["visited"])){
  mysql_query("UPDATE `counter` SET `click`=".++$click.",
  `updated`=".time());
}
print "Wizyt: $unique, odwiedzin: $click";
ob_end_flush();
?>

Bardzo proste :) Powodzenia :)

źródło: designend.net


Programy FTP

Istnieje wiele różnych programów FTP. Ich podstawowym zadaniem jest przenoszenie dokumentów (plików) między własnym komputerem a serwerem zdalnym (np. dostawcy usług internetowych). Dodatkowo programy te umożliwiają kasowanie, kopiowanie, podglądanie i sprawne zarządzanie plikami. Programy FTP różnią się jedynie ilością dostępnych funkcji, wyglądem i wygodą działania.

FTP (z ang. File Transfer ProtocolProtokół Transferu Plików) to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików z serwera i na serwer poprzez sieć TCP/IP. FTP jest protokołem 8-bitowym, dlatego nie wymaga specjalnego kodowania danych na postać 7-bitową, tak jak ma to miejsce w przypadku poczty elektronicznej.

Zakładając konto u dostawcy usług lub w bezpłatnym serwisie otrzymasz trzy bardzo ważne informacje:

• nazwę serwera FTP, np. www.reporter.pl
• login (Twój identyfikator), np. czarek
• hasło dostępu, np. Xcr423h

W programie FTP poszukaj opcji konfiguracyjnych. Wpisz w odpowiednie pola nazwę serwera, login i hasło. Teraz możesz połączyć się z serwerem FTP dostawcy. Zwykle na serwerze FTP jest katalog o nazwie www, do którego możesz przesłać wszystkie strony WWW z dysku. Czasem nazwa katalogu może być inna, zapoznaj się zawsze z dokumentacją, jaką udostępniają poszczególni dostawcy usług.

W zależności od programu, kopiowanie plików z własnego dysku na serwer może polegać na przeciąganiu ich myszą lub zaznaczeniu i wciśnięciu odpowiedniego guzika z menu. Po chwili zostaną one przetransportowane na serwer i już każdy może je zobaczyć w Internecie. Jeżeli plików masz wiele i są one duże (np. muzyka, wideo), czas ich przesyłania może być długi.