Archiwum tagu: efektywny marketing

E-marketing

W czasach, kiedy Internet stał się podstawowym narzędziem w walce o klienta powstała potrzeba wykorzystania do budowania przewagi konkurencyjnej takich narzędzi jak Facebook, GoldenLine czy YouTube,  które to skutecznie docierają do coraz bardziej świadomego i wymagającego konsumenta. Niestety, kontakt z klientem za pomocą e-maila lub strony www to już powoli standard w polskich firmach.

Sieci społecznościowe są miejscem, gdzie spędzamy coraz więcej czasu. Nawiązujemy kontakty, wyrażamy opinie i szukamy informacji. Pozwalają nawiązać bezpośrednią, nieformalną dyskusję z klientem. W ten sposób możemy uzyskać informację zwrotną na temat siły danej marki. Ponadto, stosując odpowiednie narzędzia informatyczne  służące do monitoringu i raportowania zawartości mediów społecznościowych, możemy śledzić  generowane treści pod kątem zdefiniowanych słów kluczowych oraz oznaczać informację pod kątem nacechowania emocjonalnego (przekaz pozytywny, neutralny, negatywny). Uzyskana zawartość zostaje automatycznie przesłana w formie e-maila do wybranej osoby w firmie.

Jednak należy pamiętać, że komunikacja webowa rządzi się specyficznymi zasadami. Internauci są wrażliwi na ukrytą promocję i akcje reklamowe wykorzystujące fałszywe tożsamości. Pełna otwartość, szybka reakcja i brak dystansu do konsumenta to najlepsze strategie promocji.


PRELEKCJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

29 październik br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim, firma WAWRUS przeprowadziła prelekcję w ramach spotkań dla osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Prelekcja spotkała się z miłym przyjęciem ze strony Dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy, jak i samych uczestników. Każdy uczestnik programu  otrzymał konspekt z prelekcji oraz przygotowaną specjalną promocyjną ofertę usług firmy WAWRUS.

img_10902

W trakcie prelekcji zaprezentowano interaktywne sposoby promocji biznesu. Przedstawiono, jak stworzyć pozytywny wizerunek Firmy, a dzięki temu wyróżnić się wśród konkurencji. Ponadto, przedstawiono skuteczne metody marketingowe, pozwalające w efektywny sposób znaleźć odbiorców na produkty i usługi.

img_1092

Mamy nadzieję, że firma WAWRUS weźmie udział w następnych edycjach programu.

Dziękujemy Dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy za współpracę!