Archiwum tagu: wtyczka jQuery

Animacje w jQuery/plugin InnerFade

InnerFade to mała wtyczka do jQuery JavaScript Library. Dzięki niej stworzysz własny pasek najnowszych wiadomości, czy animacji, np. pokaz swojego portfolio lub blok reklamowy na Twoją stronę. Elementy mogą być dowolne, np. zdjęcia, listy, artykuły, DIV.

To bardzo łatwe :) Zobacz jak działa :)

HTML

$('ID or class of the element containing the fading objects')
                          .innerfade({
animationtype: Type of animation 'fade' or 'slide'
        (Default: 'fade'),
speed: Fadingspeed in milliseconds or keywords
    (slow, normal or fast)(Default: 'normal'),
timeout: Time between the fades in milliseconds
     (Default: '2000'),
type: Type of slideshow: 'sequence', 'random'
   or 'random_start' (Default: 'sequence'),
containerheight: Height of the containing element
         in any css-height-value (Default: 'auto')
runningclass: CSS-Class which the container
       get’s applied (Default: 'innerfade')
});


<script type="text/javascript">
	$(document).ready(
		function(){
			$('#news').innerfade({
				animationtype: 'slide',
				speed: 750,
				timeout: 2000,
				type: 'random',
				containerheight: '1em'
			});

			$('#portfolio').innerfade({
				speed: 'slow',
				timeout: 4000,
				type: 'sequence',
				containerheight: '220px'
			});

			$('.fade').innerfade({
				speed: 'slow',
				timeout: 1000,
				type: 'sequence',
				containerheight: '1.5em'
			});
		}
	);
</script>

DOWNLOAD

jquery.innerfade.zip (124kb)

źródło: medienfreunde.com


Wtyczka rozwiązaniem dla IE6

Podejrzewam, że jeszcze wielu użytkowników korzysta z tej dość problematycznej przeglądarki IE6, dlatego w walce z nią pomóc nam może ciekawa wtyczka do jQuery. Została ona stworzona przez Chada Smitha i pomaga bardzo szybko rozwiązać główny problem z IE6.

jquery_30

Po załączeniu skryptu jquery-crash.js do strony wystarczy skorzystać z metody $.crash(), aby przeglądarka nagle przestała działać. Upowszechnienie tego rozwiązania sprawi, że klientom będzie można mówić: „ze stroną jest wszystko w porządku, to coś nie tak z Windows, przeglądarka już nie działa. Trzeba zainstalować Chrome, Operę czy Firefoksa”.

Oczywiście, wszystko to zmierza do nakłonienia użytkowników do zakupienia Windows 7 i korzystania z najbezpieczniejszej i najszybciej otwierającej strony internetowe przeglądarki dostępnej na rynku – Internet Explorera 8.

jQuery Crash można pobrać ze strony plugins.jquery.com/project/crash. Tam dostępna jest również dokumentacja projektu.

Źródło: webhosting.pl, plugins.jquery.com, ajaxian.com